نات بار بادام زمینی پرواستار

نات بار بادام زمینی
نات بار بادام زمینی
پرواستار نات بار پروتئین بار
پرواستار نات بار پروتئین بار
پرواستار نات بار پروتئین بار

HIGHT PROTEIN

پروتئین بالا

ترکیبات اصلی : بادام زمینی پارس آباد، کنجد، گندم حجیم شده شکلات و…
hight fiber icon

High Fiber

فیبر بالا

پرواستار نات بار پروتئین بار

LOW SUGAR

کم شکر

نات بار بادام زمینی پرواستار

جدول ارزش تغذیه محصول

بار فشرده بادام زمینی

جدول ارزش غذایی

تخمه بادام زمینی

جدول ارزش غذایی

گندم حجیم شده

اطلاعات بیشتر نات بار بادام زمینی