نات بار

نات بار های 25 گرمی پرواستار

بادام زمینی، گلوکز، کنجد، گندم حجیم شده ، عسل ، شکلات، فرآورده حجیم شده غلات.

فرآورده حجیم شده غلات، گلوکز، گندم حجیم شده، مغز دانه ‏های خوراکی، میوه خشک، جو دوسر، فرآورده کاکائویی، عسل

محصولات

نات بارهای 40 گرمی پرواستار

محصولات

پروتئین بارهای 45 گرمی پرواستار